Montážní návod Everwood

Zásady montáže plotů a plotových dílců EVERWOOD

 

Pozor-tepelná roztažnost profilů Everwood je cca 6mm/1bm léto-zima.Maximální délka nosníků by neměla přesáhnout 2,5m a jednotlivých latěk 2,0m.Šířka polí v případě kovových nosníků je neomezená.Doporučená teplota pro montáž je cca 20C.

 

Doporučený materiál

Nosník do 1,5bm profil 70x30,70x40

do 2,5bm profil 75x40

Laťky do 1,0bm profil 100x10

do 1,4bm profil 75x15,70x15,100x15,150x15

do 1,8bm profil 70x20,100x20,150x20

 

Montáž na kovové nosníky

Laťky do horního nosníku kotvíme pevným spojem,dole frézujeme nebo vrtáme větší otvor v poměru délka/tepelná roztažnost.Tyto otvory nám překryje odpovídající podložka nebo šroub s větší hlavou např. vratový.Doporučený průměr fixačního materiálu je 5mm a větší.

 

pevný spoj laťka

 

větší dilatační otvor nosník

 

Montáž na plastové profily

V případě plastových nosníků máme na výběr mezi lepeným a šroubovaným spojem.Výrobce doporučuje velmi pevný,esteticky pěkný lepený spoj.Jelikož celý plotový dílec bude dilatovat jako celek,laťky v obou případech budou k příčníkům připevněny na pevno.Takto připravené pole přiděláme ke sloupkům tak,že u horního nosníku zabezpečíme vůle pro dilataci ve vodorovném směru,u spodního i ve směru svislém v poměru délka/tepelná roztažnost.Středovou lať je vhodné zvolit delší jako oporu na podezdívce.

 

sloupek dilatační vůle laťka

 

dilatační vůle nosník

 

 

 

Veškeré výrobky EVERWOOD jsou recyklovatelné pod značkou PS!

 

Všeobecné vlastnosti , údržba ,pravidla a záruka na profily Everwood

 

Použití-profily Everwood mají široké použití např.ploty,výplně bran,vrat a balkónů , lavičky, lávky , obklady domů , prahy , ukončovací lišty a hlavně všude tam,kde z důvodů vlhka mohou nahradit přírodní materiály.

Nemohou být použity jako konstrukčně nosné nad bezpečnou výškou!

Charakteristika-profily Everwood jsou vyrobeny z integrálně nadouvaného,zdravotně nezávadného polystyrenu.Jedná se o plné profily probarvené ve hmotě,povětrnostně stálé, nenasákavé, nepodléhající vlivu plísní,hmyzu a dřevokazných hub ve standardních podmínkách.

Tolerance rozměrů-tolerance rozměrů je 2%

Barevná stálost-profily Everwood standardně obsahují UV filtr,přesto účinkem slunečního záření matovějí a přecházejí ke světlejším odstínům,v případě bílé pak ke slonové kosti.Odstín se stabilizuje cca po 6 měsících.

Odstín-odstín profilů Everwood se z technologických důvodů může lehce lišit mezi jednotlivými latěmi,zvláště pak mezi výrobními sériemi (nejedná se o polep fólií s opakujícím se vzorem).

Tepelná roztažnost-profily Everwood a výrobky z nich mají maximální tepelnou roztažnost cca 6mm/1bm při teplotních rozdílech léto-zima.Všeobecně platí,že tyto výrobky musí být uchyceny tzv.plovoucím způsobem z důvodů rozdílné dilatace(roztažnosti) oproti jiným materiálům(kov,dřevo,beton atd.).Vlivem přímého slunce a při nerovnoměrném teplotním namáhání může docházet k tvarovým změnám.

Tepelná odolnost-profily Everwood mají tepelnou odolnost cca do 70 stupňů,není dovoleno na tyto odkládat předměty o výšší teplotě,nebo je instalovat v blízkosti tepelných zářičů a otevřeného ohně-nebezpečí požáru!

Obrábění-profily Everwood obrábíme stejným způsobem jako dřevo tj.řezáním,vrtáním , frézováním , pilováním atd.Natavení ploch zabráníme chlazením nebo větší řeznou rychlostí.

Připevnění(fixace)-profily Everwood kotvíme lepením nebo vruty a šrouby s doporučeným průměrem 5mm a větším v závislosti na druhu aplikace a použitého materiálu.Maximální doporučené rozteče při montáži jsou do 600mm,celková délka profilů do 3000mm..

Údržba-profily Everwood udržujeme běžnými saponáty,nebo tekutými prášky s jemným brusným efektem bez obsahu chlóru.Nedoporučujeme používaní organických rozpouštědel,které nenávratně naruší uzavřený povrch.Výrobky mohou být taktéž opatřeny akrylovým nebo syntetickým nátěrem.

Skladování-profily Everwood skladujeme na rovném povrchu v bezpečné vzdálenosti od tepelných zářičů.Výrobky se nesmějí skladovat ve svazcích a zabalené ve fólii na přímém slunci a dešti.

Záruční podmínky-na vyrobené profily poskytujeme standardní záruku 24měsíců při dodržení výše uvedených podmínek montáže a skladování.Záruka se nevztahuje na barevný odstín a poškození vyššími vlivy a vandalismem.Všechny práce a náklady spojené s výměnou vadných kusů jsou vyjmuté ze záruky.

 

Případné nejasnosti konzultujte s výrobcem.Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením výše uvedených pravidel!

 

Montážní návod recyklát

Plastové výrobky z materiálu TRAPLAST™ vykazují obdobně jako jiné materiály při změnách teplot tepelnou roztažnost v rozmezí 1,2–1,8 × 10-4 K-1, která je vyšší než u dřeva a kovu. Hodnota koeficientu tepelné roztažnosti udává, o jakou délku se změní plastový profil dlouhý 1 m při změně teploty o 1 °C. Pro upřesnění je možné se orientovat dle následující tabulky: Z uvedených hodnot vyplývá, že je nutné při montáži počítat s dostatečnou dilatační vůlí. Její velikost se stanoví s ohledem na způsob použití, velikost předpokládaného teplotního rozmezí, kterému bude výrobek vystaven, použité konstrukční materiály, způsob spojování dílů, rozteče spojovacích bodů atd. Při upevňování pomocí šroubů lze obecně doporučit vrtání větších průměrů otvorů pro šrouby a šrouby nedotahovat tzv. „na krev“. U ostatních způsobů montáže ponechávat dostatečně velkou dilatační vůli (obr. 1 a 2). Dodržování této zásady je pro kvalitní výsledek práce velmi důležité. Výrobky z materiálu TRAPLAST™ jsou povětrnostně stálé, nepodléhají vlivu plísní, hub a chemikálií. Lze je opracovávat nástroji na kov, případně na dřevo. Pro řezání výrobků z TRAPLASTu™ doporučujeme vidiový kotouč. Plastové profily jsou velmi pevné, nicméně oproti klasickým dřevěným profilům mají větší průhyb. U výrobků také může při nerovnoměrném teplotním namáhání dojít k dočasným tvarovým změnám. Teplotní odolnost výrobků z TRAPLASTu™ je -30 až +70 °C. Pro ukotvení všech výrobků do země je možné použít i beton. Pro lepší fixaci plastového profilu doporučujeme jeho spodní část ukotvit v betonu například pomocí hřebíků nebo vrutů. Výrobky z materiálu TRAPLAST™ lze s úspěchem povrchově upravovat pomocí nátěru, barvami Sokrates nebo Luxol. Náročnější aplikace a konstrukční řešení je proto vhodné konzultovat přímo s výrobcem. Plastové ploty Pro výstavbu plotu z našich prvků jsou určeny plastové plotovky, které se uchycují pomocí pozinkovaných samořezných šroubů k vodorovným nosníkům (tesům). Ty jsou zhotoveny z žárově pozinkovaného jeklu, který je navíc potažen plastem, čímž se vysoce zvyšuje jeho životnost. Aby nedocházelo k prohýbání plotovek, či jiným deformacím plotového pole, je nutné spodní vodorovný nosník připevnit ke sloupkům tak, aby mohl „pracovat“ směrem dolů a nahoru o cca. 10–15 mm. (návrh vhodného řešení je znázorněn na obr. 3, detail A). Tímto způsobem se zcela eliminuje tepelná roztažnost plastového materiálu, protože nosník má možnost se pohybovat nahoru a dolů. Jiný způsob montáže, kdy jsou oba nosníky napevno připevněny k plotovým sloupkům a musí se předvrtávat dilatační otvor do každé plotovky, je pracnější, časové náročnější a nezaručuje to, že se plotové latě nebudou deformovat, či se vlivem tepelné roztažnosti nepřetrhne šroub upevňující plotovku k nosníku. Použití našich plastový profilů, jako vodorovných nosníků na výstavbu plotů je vhodné pouze pro nízké a krátké plůtky, např. plůtky pro optické rozdělení zahrady. V tomto případě ale plotové pole nesmí být delší jak 0,75 m, jinak hrozí deformace plastových profilů

Vagel.cz

Kontaktujte nás

Eplast-Michal Vagel

Věšťany 36

41501 Modlany

E: info@vagel.cz

T: 720665677

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.